Photography exhibition by Martín Guerrero. From December 9th, 2021 to January 9th, 2022.

Auténtico, puro, típico, xenuíno. Sen máis nada, sen mestura. Que é característico e propio dun país ou dunha rexión e que non está falseado, deformado ou mesturado con nada alleo. Like “pure blood” but in Galicia.

Photographs inserted in the music production area of ​​Espacio Islandia.

Photograph of the animated forest by Martín Guerrero.

Images by Miguel Guzmán and Martín Guerrero.